Snelle levering
Hoge kwaliteit
Veilig bestellen
Goed beschermd verpakt
Winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg
Zoeken:
Paars
Roze
Rood
Oranje
Geel
Groen
Blauw
Zoek op kleur!
Wit

Notice and Take down procedure


Bloembollenbestellen.net hecht veel waarde aan het auteursrecht. Alle informatie op bloembollenbestellen.net wordt
daarom zorgvuldig samengesteld en onderhouden.  Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening
bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij
bloembollenbestellen.net een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u een email te sturen  naar info (at)lightweightmedia.nl. met alle
benodigde informatie en bijlagen (zie onder). Om uw verzoek met voorrang te kunnen behandelen verzoeken wij u om
in het subject van uw email “Notice and take down” te vermelden. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 5
werkdagen te behandelen.

Een verzoek dat onvolledige informatie bevat kan niet in behandeling worden genomen. De volgende informatie hebben
wij minimaal nodig:

Contactinformatie
Voor een snelle en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken
u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:

· Bedrijfsnaam (optioneel)
· Naam
· Adres
· Telefoonnummer
· emailadres

Inbreukmakende informatie
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop u uw verzoek baseert, aan te
geven

· Vindplaats van het inbreukmakende materiaal:
· Motivering
· Naam van de rechthebbende

Bewijsstukken
Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw email te
voegen.

· Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele
eigendomsrechten.
· Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft
gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door ons een verzoek tot notice and take down te verzenden verzoekt u bloembollenbestellen.net de in het verzoek
vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u daarbij:
· Rechthebbende te zijn van de betreffende informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in
deze namens hem / haar op te treden.
· De gegevens in het verzoek volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien bloembollenbestellen.net uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie
verwijderen.  Het verwijderen van informatie impliceert niet dat bloembollenbestellen.net enige aansprakelijkheid
erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.